Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

29.11.2010 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZS.341-1/2010 >>>

         Brzeziny, dn. 29.11.2010 rok

 

Znak sprawy: ZS.341-1/2010

                          

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zespół Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:

„Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

EKO-OIL

Kamasze 14

98-270 Złoczew

Cena przedstawiona w ofercie wynosi:

ogółem brutto ( z VAT ) 2,71 zł/litr na dzień 19.11.2010 r.

w tym:

cena netto                                - 2,33 zł/litr,

narzut/upust dostawcy               - 0,11 zł/l.

podatek VAT (22%)                   - 0,49 zł/l.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BIS" sp. J.

Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

ul. Namysłowska 7, 63-640 Bralin

 

99,27

99,27

2

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

EKO-OIL

Kamasze 14, 98-270 Złoczew

 

100,00

100,00

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach

/-/ Maria Więcław

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Kij
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (29/11/2010 15:05:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (29/11/2010 15:05:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (07/12/2010 15:06:27)
Lista wiadomości