Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

30.11.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZS.341-1/2009 >>>

Brzeziny, dn. 30.11.2009 rok

Znak sprawy: ZS.341-1/2009

 

INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Zespół Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:

„Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

EKO-OIL

Kamasze 14

98-270 Złoczew

Cena przedstawiona w ofercie wynosi:

ogółem brutto ( z VAT ) 2,22 zł/litr na dzień 23.11.2009 r.

w tym:

cena netto                                - 1,91 zł/litr,

narzut/upust dostawcy              - 0,09 zł/l.

podatek VAT (22%)                   - 0,40 zł/l.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BIS" sp. J.

Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

ul. Namysłowska 7

63-640 Bralin

99,00

99,00

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

EKO-OIL

Kamasze 14

98-270 Złoczew

100,00

100,00

3

P. H. U. „ARAMIR"  sp. J.

ul. Piaski 33

63-300 Pleszew

96,00

96,00

W wyniku prowadzonego postępowania żadna z ofert nie została odrzucona oraz żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach

/-/ Władysław Grabowski

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Kij
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (30/11/2009 13:17:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (30/11/2009 13:17:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (30/11/2009 13:17:17)
Lista wiadomości