Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

27.11.2013 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: Nr G 271.1.2013 >>>

         Brzeziny, dn. 27.11.2013r.

Znak sprawy: Nr G 271.1.2013

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 -ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Gimnazjum w Brzezinach, ul. Gimnazjalna 1, 62-874 Brzeziny informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:

„Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„EKO - OIL"

Kamasze 14, 98-270 Złoczew

Cena przedstawiona w ofercie wynosi:

ogółem brutto ( z VAT ) 3,49zł/litr na dzień 15.11.2013 r.

w tym:

cena netto                                - 2,95 zł/litr,

narzut/upust dostawcy  - 0,11 zł/l.

podatek VAT (23%)               - 0,65 zł/l.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.        

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BIS" sp. J.

Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

ul. Namysłowska 7, 63-640 Bralin

98,59

98,59

2.        

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

EKO-OIL

Kamasze 14, 98-270 Złoczew

100

100

                                                                                                        

Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach

/-/ Małgorzata Błaszczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (27/11/2013 11:22:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (27/11/2013 11:22:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (27/11/2013 11:22:50)
Lista wiadomości