Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

30.11.2012 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Znak sprawy: Nr G 271.1.2012 >>>

         Brzeziny, dn. 30.11.2012r.

Znak sprawy: Nr G 271.1.2012

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 -ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Gimnazjum w Brzezinach, ul. Gimnazjalna 1, 62-874 Brzeziny informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:

„Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„EKO - OIL"

Kamasze 14, 98-270 Złoczew

Cena przedstawiona w ofercie wynosi:

ogółem brutto ( z VAT ) 3,68 zł/litr na dzień 19.11.2012 r.

w tym:

cena netto - 3,10 zł/litr,

narzut/upust dostawcy - 0,11 zł/l.

podatek VAT (23%) - 0,69 zł/l.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1

ORLEN PetroCentrum Sp. Z o.o.

Biuro Terenowe PetroZachód

ul. Lechicka 59a

61-695 Poznań

98,65

98,65

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BIS" sp. J.

Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

ul. Namysłowska 7, 63-640 Bralin

97,09

97,09

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

EKO-OIL

Kamasze 14, 98-270 Złoczew

100

100

                                                               

Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach

/-/ Małgorzata Błaszczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (30/11/2012 10:22:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (30/11/2012 10:22:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (30/11/2012 10:22:04)
Lista wiadomości