Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

07.12.2010 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nr G 431-1/2010 >>>

Brzeziny, dn. 07.12.2010r.

Znak sprawy: Nr G 431-1/2010


INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Gimnazjum w Brzezinach, ul. Gimnazjalna 1, 62-874 Brzeziny informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:
„Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
EKO-OIL
Kamasze 14
98-270 Złoczew

Cena przedstawiona w ofercie wynosi:

ogółem brutto ( z VAT ) 2,73 zł/litr na dzień 26.11.2010 r.

w tym:
cena netto   – 2,34 zł/litr,
narzut/upust dostawcy – 0,10 zł/l.
podatek VAT (22%)  – 0,49 zł/l.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena – 100%

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA Razem pkt w kryterium oceny ofertPrzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BIS” sp. J.
Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
ul. Namysłowska 7, 63-640 Bralin
 95,46 95,46

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
EKO-OIL
Kamasze 14, 98-270 Złoczew
 100,00 100,00

 

Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach
/-/ Małgorzata Błaszczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (07/12/2010 11:18:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (15/03/2011 00:00:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (07/12/2010 11:30:24)
Lista wiadomości