Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

14.12.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nr G 431- 2/2009 >>>

Brzeziny, dn. 14.12.2009 r .

Znak sprawy: Nr G 431- 2/2009

 INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Gimnazjum Brzezinach, ul. Gimnazjalna1, 62-874 Brzeziny informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:

 „Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

EKO-OIL

Kamasze 14

98-270 Złoczew

Cena przedstawiona w ofercie wynosi:

ogółem brutto ( z VAT ) 2,20 zł/litr na dzień 08.12.2009 r.

w tym:

cena netto - 1,89 zł/litr,

narzut/upust dostawcy - 0,09 zł/l.

podatek VAT (22%) - 0,40 zł/l.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

  1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

 „ARAMIR"  Sp. J.

Jenerowicz & Ryfa

ul. Piaski 33, 63-300 Pleszew

99,00

99,00

  1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

EKO-OIL

Kamasze 14, 98-270 Złoczew

100,00

100,00

 

W wyniku prowadzonego postępowania żadna z ofert nie została odrzucona oraz żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach

/-/ Małgorzata Błaszczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (14/12/2009 11:18:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (14/12/2009 11:18:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (14/12/2009 11:18:54)
Lista wiadomości